Rukiver-kirja

Rukiver


  • Teuvo Alava - Dmitri Frolov - Reijo Nikkilä
  • RUKIVER - Suomalaiset sotavangit Neuvostoliitossa
  • · 477 sivua + kuvaliite 35 sivua, Edita 2002, Kolmas painos 2003.
Entisten sotavankien koko maata kattavan järjestön Sotavangit ry:n puheenjohtaja, talousneuvos Teuvo Alava, s.1924, laati kirjaan oman sotavankikertomuksensa, ja hänen toistakymmentä vuotta keräämänsä aineisto oli tärkeä elementti sotamatrikkelia laadittaessa. 

Helsingissä pysyvästi asuvan venäläisen tutkijan Dmitri Frolovin, s. 1969, perusteellinen artikkeli NL:n sotavankilainsäädännöstä sekä analyysi suomalaisten sotavankien venäläisistä kuulustelupöytäkirjoista ovat ainutlaatuista luettavaa. Rukiver-kirjan ilmestymisen jälkeen Frolov suoritti joulukuussa 2002 Helsingin yliopiston poliittisen historian laitoksella prof. Seppo Hentilän johdolla valtiotieteen lisensiaatin tutkinnon aiheenaan suomalaiset sotavangit NL:ssa ja väitteli 26.11.2004 samasta aiheesta tohtoriksi Helsingin yliopistossa.  

Dokumenttiohjaaja, entinen Moskovan-kirjeenvaihtaja Reijo Nikkilä, s.1939, toimitti kirjan, kirjoitti johdannon, käänsi osan venäläisiä dokumentteja, hankki kuvaliitteen kuvat ja tekstitti ne sekä laati yli 4000 nimeä sisältävän matrikkelin. Matrikkelissa ovat mukana kaikki elokuussa 2002 tiedossamme olleet talvi- ja jatkosodan suomalaiset sotavangit Neuvostoliitossa. 

Rukiver-kirjan kokonaismatrikkeliin on sotavangeilta itseltään sekä heidän omaisiltaan tullut runsaasti lisätietoja ja korjauksia. Osa niistä ehti Rukiver-kirjan uusintapainoksiin, mutta suurin osa on vielä ollut julkaisematta. Asia korjaantuu, kun näillä sivuilla lähitulevaisuudessa julkaistaan kokonaismatrikkeli, jonka sisältö on moninkertainen alkuperäiseen nähden.  

Rukiver-kirjan ilmestymisen jälkeen näille kotisivuille työstetystä ja jatkuvasti päivitettävästä SOTAVANKEUDESSA KUOLLEET SUOMALAISET -matrikkelista löytyvät kuolleiden tiedot huomattavasti yksityiskohtaisemmin kuin Rukiver-kirjan kokonaismatrikkelista. 

Tärkeä korjaus Rukiver-kirjan matrikkeliin 18.11.2005:
Torkkeli Toivo, s. 07.10.1922 Kivennavalla, palautettiin 06.07.1944 sotavankeudesta ns. värvärinä yhdessä kahden muun sotavangin kanssa. Kaikki kolme ilmoittautuivat välittömästi suomalaisille sotilasviranomaisille eli he käyttivät venäläisten ehdottamaa värväystehtävää keinona päästä omalle puolelle. 18.Divisioonan kenttäoikeus kuitenkin tuomitsi Torkkelin 29.08.1944 sotaväen rikoslain 58. pykälän nojalla "sotasalaisuuden ilmaisemisesta" viideksi vuodeksi kuritushuoneeseen, mutta Sotaylioikeus määräsi 04.10.1944 Torkkelia vastaan nostetun syytteen raukeavaksi ja hänet laskettavaksi heti vapaaksi.
Torkkeli vapautettiin välittömästi tämän jälkeen. 

Yhteystiedot  

Lisätiedot ja korjaukset ovat edelleenkin tervetulleita osoitteeseen reijo.nikkila@kolumbus.fi.