Palanneiden sotavankien ilmoituksia kaatuneista

Sotavankeudesta palanneet sotilaat antoivat kuulusteluissa Suomessa tärkeitä tietoja ennen vangitsemista tapahtuneista asioista, ennen kaikkea sellaisten asetoveriensa kohtalosta, jotka eivät joutuneet sotavankeuteen, vaan kaatuivat.   

Tarkka kuolinaika ja –paikka on usein ollut vain palanneen sotavangin tiedossa. Nämä omaisille kallisarvoiset tiedot jäivät loppuvuoden 1944 ja alkuvuoden 1945 sekavassa tilanteessa välittämättä kuulusteluista eteen päin.  

Tässä luettelossa on tietoja useista kymmenistä miehistä, jotka näihin asti ovat olleet kadonneiden kirjoissa. Luettelo täydentynee aineiston analysoinnin edistyessä. Mahdolliset lisätiedot, korjaukset, selvennykset yms. pyydetään lähettämään luettelon laatijalle: Reijo Nikkilä.
Luettelo on päivitetty viimeksi 07.02.2005.

Palanneiden sotavankien ilmoituksia kaatuneista -matrikkeli